Coachning gör dig till en bättre ledare

1:a Mars, 2020

Den stora utmaningen för alla företagare är att ständigt utveckla sig själva, särskilt om verksamheten går bra. Det menar arbetscoachen Erica Grawé, som i 20 år har arbetat med att hjälpa människor att reflektera över sitt eget beteende och varför man gör på ett visst sätt i olika situationer. – Jag skapar en medvetenhet om vad det är som styr olika personers beteenden och handlande. Många undrar varför de gör som de gör eller hur de ska gå tillväga för att uppnå ett visst resultat, då kan jag gå in och stötta, förklarar Erica Grawé som driver Arbetscoaching AB i Stockholm.

Ett exempel kan vara en ledare eller annan person som vill få med sig andra i en särskild situation eller fråga och då behöver hjälp att reda ut hur hon ska gå till väga. Det kan exempelvis handla om att våga konfrontera någon. Många vet inte om vilka rädslor de styrs av inför sådana situationer och behöver därför bli medvetna om det innan de kan gå vidare. – Det är många gånger rädslor som styr oss, och det krävs mod för att våga.

För att ställa sig frågan behöver man vara trygg och ha självkänsla, om inte den finns kanske det är just det man behöver arbeta med. – Det är samtidigt viktigt att visa att man kan saker, jantelagen finns där fortfarande och medför att de flesta tänker att ”kan jag, kan alla”, menar Erica.

Hon har en lång bakgrund inom området och är i grunden pedagog. Genom åren som fackligt aktiv och som anställd för att kompetensutveckla ledare och medarbetare inom kommunen fick hon en bred kunskap i hur människor fungerar. – Jag fick förfrågan även från andra kommuner att hjälpa dem med samma frågor, det var det som gjorde att jag startade eget. I dag arbetar jag fortfarande främst med politiskt styrda organisationer, då det är det jag har störst erfarenhet och kunskap inom, förklarar Erica som själv varit verksam som anställd inom den sektorn.

Hon menar att det är en ständig träning att jobba med sig själv. Hon likställer det med att kurs hos henne är som att vara på träningsläger som ger en ordentlig träningsvärk efteråt. Med det menar hon att det krävs att man verkligen gör saker för att kunna känna sig bekväm med dem, det räcker inte med ett certifikat på en genomgången kurs. – Ska jag kunna leda måste jag hela tiden träna på det och avsätta tid för ledarskapet. Det är ungefär samma sak som att det inte går att bli en duktig höjdhoppare genom att läsa en bok. Jag bygger en relation med alla mina kunder på samma sätt som tränare gör med sina adepter, det är viktigt för att jag ska kunna coacha dem på bästa sätt.

I arbetet finns vissa konkreta verktyg som används för att göra det tydligt. Erica pratar med sina kunder om vilka mål som finns och vilka steg de vill ta för att nå dit. Tillsammans kommer de sedan överens om en plan för att nå målet. – Vi bestämmer hur stegen ska tas och mäter på olika sätt hur det går. I offentliga verksamheter görs många nationella mätningar kring hur man lyckas med uppdraget, hur kundtillfredsställelsen ser ut och så vidare. Vi tittar på hur framgångsrik du är som ledare för att nå ett bättre resultat, förklarar Erica, som har bestämt sig för att alltid utsätta sig själv för samma saker som hon utsätter andra för. – Det hjälper mig både i min egen utveckling, men även för att jag har många långvariga kunder. Jag vill komma till kunden och hon ska vara trygg med att jag vet vad hon går igenom och hon ska veta att jag är uppdaterad i de frågor vi jobbar med.

Erica brinner för att få vara med och påverka människor i det som har betydelse för samhället och tycker själv att hon har världens bästa jobb. Om hon får önska något så vill hon fortsätta på den inslagna vägen att jobba med fler organisationer som alla bidrar i samhällsutvecklingen. – Arbetsgivarna och de fackliga organisationerna bygger vårt samhälle, att ha tydliga roller och utmana varandra skapar en trygg arbetsmarknad säger Erica. Själv brukar hon få höra att hon är bra på att utmana etablissemanget och att hon inte ger upp. Det är nog mina styrkor, säger Erica.