Diabetes och komplikationer

17:e November, 2023

Diabetes är en kronisk sjukdom som kan påverka kroppens olika system på många sätt. En av dess mest kännbara effekter är neuropati i fötter, vilket är en nervskada som kan påverka olika delar i kroppen, men vanligast i just fötterna hos personer med diabetes. Detta tillstånd kan leda till en rad komplikationer och är en bidragande faktor till problem med fötterna som i värsta fall kan kräva amputationer. Andledningen att det kan gå så långt är på grund av att man inte längre känner smärta och då utsätter fötterna för mer än de klarar av. Detta i kombination av att det tar ca. 26 gången längre tid för sår att läka i när man har neuropati i fötterna.

Neuropati, en vanlig komplikation vid diabetes, resulterar i nedsatt nervfunktion, vilket gör att personen kan uppleva en känsla av domningar, stickningar eller till och med förlust av känsel i fötterna. Denna minskade känsel kan göra det svårt att upptäcka små sår eller skador, vilket ökar risken för att dessa skador inte behandlas i tid och kan leda till infektioner.

Det är just på grund av neuropati som personer med diabetes uppmanas att noga övervaka sina fötter dagligen. Små sår, skavanker eller förändringar i hudens färg eller temperatur kan vara tecken på problem som kräver omedelbar uppmärksamhet för att undvika allvarliga komplikationer.

Nedsatt nervfunktion i kombination med dålig blodcirkulation, som också är vanligt vid diabetes, ökar risken för sår som inte läker ordentligt. Dessa sår kan sedan utvecklas till allvarliga infektioner som kan påverka benen och i värsta fall kräva amputation av tår, delar av foten eller benet.

Neuropati i fötterna

För att minimera risken för dessa komplikationer är det viktigt att personer med diabetes tar hand om sina fötter noggrant. Det inkluderar regelbundna undersökningar, att hålla fötterna rena och torra, samt att bära välpassande skor som inte skaver eller orsakar skador.

För att hantera neuropati och dess konsekvenser är det också viktigt att kontrollera blodsockernivåerna genom att följa en hälsosam kost, regelbunden motion och medicinering som ordinerats av läkare. Regelbundna medicinska kontroller är en viktig del av att upptäcka och behandla problem i ett tidigt skede.

Att leva med diabetes innebär att vara medveten om och aktivt hantera dess effekter på kroppen, särskilt när det gäller fötterna och neuropati. Genom att ta förebyggande åtgärder och genomgå regelbundna kontroller kan många av dessa allvarliga komplikationer undvikas och därmed bevara en god livskvalitet för personer med diabetes.

Kom ihåg att informationen är generell och att det är viktigt att söka individuell vård och rådgivning från hälso- och sjukvårdspersonal för personer som lever med diabetes och neuropati.