Legevisitten

5:e Oktober, 2018

Läkarbesök i hemmet gör att många slipper sjukhusbesök ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, blir allt vanligare vilket innebär att svårt sjuka personer slipper ta sig till ett sjukhus. Vårdbolaget Legevisitten har efter framgångsrika år i Nynäshamn, nyligen startat verksamheter även i norra Stockholm. – Vi har drivit verksamhet inom ASIH i Nynäshamn under många år och efter en noggrann analys startade vi även ASIH i nordöstra Stockholm. Vi ansåg att patienter som bor i kommunerna nordöst om Stockholm skulle ha samma valmöjligheter och bestämde oss därför för att starta här i Danderyd, säger Thorleif Nilsen Palmdal, vd och delägare i Legevisitten AB.

Företaget startade i Oslo för över 20 år sedan med att erbjuda folk just hembesök med läkare. I dag har Legevisitten vuxit och är nu en mellanstor vårdgivare i Sverige som, förutom ASIH, är inriktade på primärvård, geriatrik och läkarinsatser i särskilda boenden. – ASIH är en väldigt viktig del av sjukvården och har ökat markant i Stockholms län. ASIH gör det möjligt för patienter att slippa åka till sjukhus och istället kunna vårdas i hemmet, förklarar Inger Nerell, personalchef vid Legevisitten i Danderyd. – Vi har spetskompetens inom alla våra områden, det gör att vi kan driva och sköta en säker och trygg vård. Vår verksamhet i Nynäshamn hade alltid högsta möjliga resultat i Landstingets kvalitetsmätningar och så tänker vi fortsätta ha det även här, säger Thorleif .

Bolaget är entreprenörsdrivet med korta beslutsvägar, något som gynnar patienterna. Genom att ständigt arbeta såväl med ledarskap och arbetsmiljö, samt ligga i framkant när det gäller ny teknik, har de blivit en attraktiv arbetsplats som kommer att växa kontrollerat. Drivkraften för alla i ASIH teamet är att kunna göra skillnad för patienterna. Det är viktigt att se individen i sin helhet och på alla sätt stärka personen i hemmet. Att de lyckas får de bekräftat på olika sätt både från patienter och anhöriga. – Legevisitten uppmuntrar och skapar förutsättningar för att kunna arbeta med ett helhetsperspektiv, säger Inger Nerell.

ASIH teamet vill alltid tillmötesgå patienter och anhöriga så långt det är möjligt. – För att kunna arbeta på det sättet krävs en miljö som är trygg och positiv, där man ser möjligheter istället för hinder.